ILMU umpama air yang mengalir dari gunung ke lembah,tadahlah dengan hati yang merendah kepada ALLAH

Khamis, 14 Mac 2013

ETIKA PENGGUNAAN INTERNETObjektif Kod Etika:
1. Mengetahui masalah moral dan isu etika komputer.
2. Memahami prinsip etika komputer.
3. Memahami etika profesional Teknologi Maklumat.
4. Mengetahui fungsi kod etika profesional.
5. Keperluan etika komputer.

PRINSIP
1. Keseimbangan
Kebaikan yang dibawa oleh teknologi maklumat mestilah lebih baikdaripada risiko dan keburukan.
 2. Keizinan termaklum
Mereka yang menerima kesan teknologi maklumat mesti fahamdan menerima risiko yang akan dihadapi. Apabila mereka telahfaham maka mereka lebih bersedia menerima sebarang risiko yang timbul.
3. Keadilan
Manfaat dan keburukan teknologi maklumat mesti diagih secaraadil. Mereka yang menerima kebaikan patut menanggung samarisiko dan mereka yang tidak menerima kebaikan tidak patutmenanggung risiko yang lebih. Risiko yang diterima haruslah adil untuk kedua belah pihak.
 4. Meminimumkan risiko
Teknologi maklumat mesti dilaksanakan dengan mengelak risiko yang tidak berkaitan dan diminimumkan agar manfaat diterima daripada teknologi maklumat adalah lebih daripada risikonya.

ETIKA

§  Etika komputer umumnya ialah satu bidang tentang  penggunaan komputer yang betul (panduan)
§   Hak peribadi individu, ketepatan dan kesahihan maklumat,harta intelek dan capaian adalah antara isu/dilema yangmembabitkan etika penggunaan komputer dalam era maklumat.

RUKUN ETIKA

1. Tidak menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain.
2. Tidak mengganggu kerja komputer orang lain.
3. Tidak menceroboh masuk fail komputer lain.
4. Tidak menggunakan komputer untuk mencuri.
5. Tidak menggunakan komputer untuk menipu.
6. Tidak menggunakan atau menyalin perisian yang tidak dibeli secara sah.
7. Tidak menggunakan sumber daripada komputer orang lain tanpa kebenaran.
8. Tidak mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri sendiri.
9. Memikirkan kesan sosial program atau sistem yang dibangunkan.

ISU ETIKA

1. Tidak nampak kesan dan masalah moral dari aspek sosial pengkomputeran.
2. Pengetahuan dan penggunaan yang kurang mendalam dalam komputer berbanding dengan mereka yang sememangnya dalam    bidang pengkomputeran.
3. Kurang arif tentang undang-undang siber.
4. Orang awam tidak menerima impak yang hebat apabila berlaku isu berkaitan dengan etika komputer.
5. Kurangnya pendedahan dalam pengaruh,kegunaan dan kuasa yang ada pada komputer.

CIRI PROFESIONALISME

1. Harus ada pekhidmatan penting dalam matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara.
2. Menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa menjalankan tugas.
3. Mendapat latihan yang khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas pekerjaan itu dalam jangka masa tertentu.
4. Harus ada kuasa autonomi semasa menjalankan tugas kerana anggota dalam sesuatu kumpulan profesional itu ialah pakar dalam bidang tertentu.
5. Mementingkan mutu perkhidmatan dan dedikasi dengan tidak mementingkankeuntungan wang (gaji) semasa menjalankan tugas.
6. Mempunyai tatasusila perkhidmatan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota dalam kumpulan profesion itu.

KOD ETIKA

1. Inspirasi dan panduan.
2. Pencegahan dan disiplin.
3. Memelihara maruah profesion.
4. Memelihara keharmonian.
5. Sokongan.

KERANGKA KOD ETIKA
1. Kebersendirian
2. Ketepatan
3. Hak milik
4. Capaian

KERANGKA KOD ETIKA: KEBERSENDIRIAN
1. Apakah maklumat tentang seseorang yang boleh atau perlu diberitahu atau diketahui oleh orang lain.
2. Apakah jenis pengawasan yang boleh dilakukan oleh majikan ke atas kaki tangan.
3. Apakah perkara yang boleh disimpan secara peribadi yang tidak boleh dipaksakan untuk dimaklumkan kepada pihak lain.
4. Apakah maklumat tentang individu yang perlu disimpan dalam pangkalan data. Sejauh manakah selamatnya maklumat tersebut?

KERANGKA KOD ETIKA: KETEPATAN MAKLUMAT
1.Siapa bertanggungjawab tentang ketulenan,kesetiaan, ketepatan maklumat yangdikumpul.
2. Bagaimana memastikan meklumat diproses dengan sempurna dan dipersembahkandengan tepat kepada pengguna?
3. Siapa yang dipertanggungjawabkan bagi ralat dalam maklumat, bagaimana pihak yang terjejas boleh dipampas?

KERANGKA KOD ETIKA : HAK MILIK
1. Siapa memiliki maklumat.
2. Apakah harga yang adil dan berpatutan sebagaipertukaran maklumat.
3. Bagaimana mengendalikan cetak rompak perisian yang dilindungi hak cipta.
4. Bilakah seseorang boleh menggunakan pangkalan data yang mempunyai hak milik.
5. Bolehkah komputer korporat digunakan untuk tujuan peribadi.
6. Bagaimana pakar yang menyumbang ilmu pengetahuan untuk mencipta sistem pakar harus diberi pampasan.
7. Bagaimana akses kepada saluran maklumat diperuntukkan

KERANGKA KOD ETIKA: CAPAIAN
1. Siapa yang dibenarkan mengakses maklumat.
2. Berapa bayaran perlu dikenakan kerana membenarkan capaian maklumat.
3. Bagaimana capaian kepada komputer disediakan kepada kaki tangan yang tidak berupaya.
4. Siapakah yang diberi peralatan yang diperlukan untuk mencapai maklumat.
5. Adakah hak yang dimiliki oleh individu atau organisasi untuk mendapat keistimewaan memperoleh maklumat dan di bawah keadaan apa dan jaminan apa?

KOD ETIKA PROFESIONAL
1. Mengelakkan kemusnahan dan kemudaratan kepadasesiapa misalnya menyebarkan virus.
2. Menyumbang kepada masyarakat seperti mereka bentuk produk baru yang memudahkan penggunaanberkomunikasi.
3. Menghormati sesuatu yang dianggap rahsia dan tidak menyebarkannya.
4. Bersikap adil dan tidak menindas.
5. Menghormati hak cipta orang lain.
6. Menghormati hak kebersendirian orang lain.

Rujukan
http://cikgutinie.blogspot.com/p/brosur-etika-penggunaan-internet.html

Tiada ulasan:

Catat Ulasan